Đó là tháng Năm, và bạn sẽ phải sống trong một hang động không để ý đến những lời nhắc nhở liên tục, lo lắng rằng mùa tắm phù hợp với chúng tôi. Thường thì tất cả chúng ta đều giống như những người nổi tiếng gầy gò mà chúng ta thấy trong các tờ báo lá cải. Đó là không thực tế (và thường không lành mạnh), do đó, đặt tất cả những gì vô nghĩa về biky của nó bity ra khỏi tâm trí cho good.I 'm ở đây để cho bạn biết về lý tưởng thực sự: những gì tôi muốn gọi là "số ma thuật của bạn."

KINH NGẠC: Sau 180 ngày Chờ Đợi, THỨ KHỔNG LỒ Này cũng Xuất Hiện - Việt Top 10 (Tháng BảY 2020).