Các nhà nghiên cứu đã tiến hành các bài kiểm tra thể lực trên 2.747 20 lần, khiến chúng chạy trên máy chạy bộ cho đến khi chúng không thể theo kịp. Khi những người tham gia ở độ tuổi từ 43 đến 55, tất cả họ đều tham gia kỳ thi thể dục một lần nữa, cùng với các bài kiểm tra nhận thức. Những người có thể chạy hoặc đi bộ lâu hơn trong bài kiểm tra máy chạy bộ ban đầu đã làm tốt hơn nhiệm vụ bộ nhớ 25 năm sau đó. Và những người giữ sức khỏe thể chất của họ trong những thập niên can thiệp cũng có điểm số nhận thức cao hơn. Làm việc cho một cơ thể tốt hơn bây giờ và một bộ não tốt hơn sau đó.

Bài tập rèn luyện trí nhớ siêu phàm - Hãy tưởng tượng - Tiến sĩ Biswaroop (Tháng MườI Hai 2021).