Bạn có những chiếc dép xỏ ngón ưa thích và sơn quýt được chọn cho ngày nóng nhất của mùa hè — sau đó bạn nhìn xuống [chèn thêm tình trạng khó xử chân ở đây]. Đó là thời gian để suy nghĩ nhanh chóng trước khi bắt đầu mùa hè trên - tha thứ cho sự chơi chữ - sai chân. Bạn vội vàng đến bác sĩ hoặc bỏ qua nó, phơi bày mọi người với tình huống khó coi (và có thể lây nhiễm) của bạn? để giúp bạn có được pedi và sẵn sàng cho hồ bơi.

Chữa Trị Chân Vòng Kiềng (Tháng MườI Hai 2021).