Nếu bạn sợ tập luyện của bạn, bạn có thể không nhận được tất cả các lợi ích mà bạn đang tự tra tấn mình. Một số nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ nghịch đảo giữa lợi ích tập thể dục và căng thẳng tâm lý liên quan đến việc bị buộc phải tập thể dục.

NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT TRƯỚC KHI QUAN HỆ LẦN ĐẦU TIÊN | Yêu đời | GrowwithMoth (Tháng BảY 2020).