Trong một nghiên cứu gần đây của Đại học London, những người tham gia được yêu cầu đếm nhịp tim của họ trong một khoảng thời gian, sau đó để hoàn thành một bảng câu hỏi về hình ảnh tự. Những người phụ nữ đếm chính xác nhất có hình ảnh cơ thể cao nhất - trong khi những người bị coi là có hình ảnh cơ thể thấp hơn. Hàm ý là việc chú ý và kết nối nhiều hơn với những gì đang diễn ra bên trong cơ thể chúng ta gắn liền với cảm giác tốt về bản thân chúng ta.

Winx Club - Phần 5 Tập 22 - Lắng nghe trái tim của bạn - [trọn bộ] (Tháng Sáu 2022).