Bạn có thể nghĩ rằng bạn lấy một cốc kem khi bạn bị căng thẳng bởi vì bạn thích nó, nhưng một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng nó là nhiều hơn về những gì bạn đang sử dụng để ăn. Năm mươi chín sinh viên MBA ở giữa kỳ (căng thẳng!) Đã được cung cấp một bữa ăn nhẹ từ một loạt các lựa chọn lành mạnh và không lành mạnh, và cũng yêu cầu để đánh giá mức độ thường xuyên họ ăn các món ăn nhẹ mà họ đã chọn. Lo và kìa, mọi người có xu hướng chọn bất cứ món ăn nào họ có thói quen ăn uống.

20 thói quen xấu thực sự tốt cho bạn (Tháng Tám 2020).