Một trong những mối quan hệ quý giá nhất mà một người có thể có là tình bạn. Một người bạn thực sự nhìn thấy cao nhất của bạn của mức cao, thấp nhất của thấp và tất cả các không gian ở giữa. Nó cũng hoạt động theo cách khác. Bạn ở đó cho bạn mình nhiều như họ ở đó cho bạn. Tuy nhiên, có tình bạn không lành mạnh và độc hại. Thông thường, mọi người ở lại trong những mối quan hệ này mà không nhận ra họ bất lợi như thế nào đối với sự tăng trưởng, niềm vui và hạnh phúc của họ. Có một thời gian khó khăn để xác định xem tình bạn của bạn có lành mạnh hay không? Kiểm tra 4 dấu hiệu kể chuyện này sẽ cho bạn biết nếu tình bạn của bạn không lành mạnh:

# 1 Bạn luôn cảm thấy được đánh giá : Bạn của bạn có khiến bạn cảm thấy như mọi thứ bạn làm không đúng? Nếu vậy, đó là một chỉ báo rằng bạn của bạn không tôn trọng thực tế là hai bạn khác nhau.# 2 Cô ấy luôn luôn tiêu cực : Một số người tự nhiên bước vào khía cạnh thận trọng của sự vật, điều này có thể khiến họ trở nên tiêu cực. Nhưng, nếu bạn cảm thấy như cô ấy không bao giờ nhìn thấy mặt tươi sáng trong mọi tình huống, bạn tốt hơn mà không có cô ấy.

# 3 Cô ấy luôn luôn mất và không bao giờ cho : Có những lúc bạn sẽ cần cô ấy nhiều hơn, và / hoặc cô ấy sẽ cần bạn nhiều hơn nữa. Nhưng, nếu bạn luôn thấy rằng bạn luôn luôn cho và không bao giờ có thể nhận được, bạn đang ở trong một mối quan hệ một chiều. Cuối cùng, bạn sẽ cảm thấy kiệt sức.

# 4 Bạn cảm thấy bạn phải giấu tin mừng của bạn : Bất cứ khi nào điều gì đó tuyệt vời xảy ra cho bạn, liệu cô ấy là người cuối cùng trên thế giới bạn muốn nói? Nếu bạn không bao giờ muốn nói với bạn bè của bạn bất kỳ tin tốt cho sợ cô ấy sẽ ghen tị với bạn hoặc sẽ đưa bạn xuống, bạn không cần cô ấy. Một người bạn tuyệt vời sẽ thực sự hạnh phúc cho bạn khi bạn thành công.KHÁM PHÁ | Top 10 nhân vật mạnh nhất Fairy Tail Anime (Tháng MườI Hai 2021).