Da được tạo thành từ ba lớp, lớp ngoài cùng là lớp biểu bì. Thông thường, các tế bào sinh ra bên dưới bề mặt da, từ từ tiến tới đỉnh điểm mà chúng được đổ ra. Quá trình này, trong đó có 30 ngày ở những người khỏe mạnh, mất 3-4 ngày trong bệnh vẩy nến. Hậu quả của quá trình này quá nhanh trong bệnh nhân bệnh vẩy nến là một đống lên các tế bào chết trên bề mặt da, sản xuất các bản vá lỗi dày, có vảy. Xem video này để biết thêm thông tin về bệnh vẩy nến.Bệnh vẩy nến là gì? Bệnh vẩy nến có lây không? dấu hiệu nhận biết bệnh vẩy nến - chữa bệnh vẩy nến (Có Thể 2022).