Một tư thế yoga một ngày có thể giữ cho bác sĩ đi! Thực hiện theo cùng với người hướng dẫn Kristin McGee để biến đổi tâm trí, cơ thể và tinh thần của bạn. Bạn có thể kết nối với Kristin trên trang Facebook của mình và theo dõi cô ấy trên Twitter tại @thebendigirl.

Xem chuỗi video ở đây!

Giữ Chiropractor Away
Giữ Sex Therapist Away
Giữ chuyên gia ngủ đi
Giữ Cardiologist Away
Giữ Gynecologist Away
Giữ bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình đi
Giữ cho nhà thần kinh đi xa
Giữ cho Orthopedist Away
Giữ cho bác sĩ da liễu đi
Giữ bác sĩ tâm thần đi
Anatomy & physiology of the circulatory system (heart) (Tháng BảY 2020).