Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà nghiên cứu đã đo mức độ hoóc môn stress cortisol ở những người tham gia trong khi họ trải qua các cuộc phỏng vấn và làm các vấn đề toán học trong đầu. Chín mươi lăm phần trăm cho thấy gai cortisol. Không có gì ngạc nhiên. Điều đáng chú ý là khi mọi người xem những người tham gia thông qua một gương một chiều, cortisol của họ tăng lên, gần một phần ba thời gian (thậm chí nhiều hơn khi người mà họ đang xem là quan trọng khác của họ). Trong thực tế, chỉ cần nhìn thấy một đoạn video của tình hình căng thẳng làm cho 24 phần trăm các nhà quan sát sinh lý căng thẳng.

READMORE: Ba cách để kiểm soát sự căng thẳng ngay giây phút này