Nghiên cứu chỉ ra rằng âm nhạc với nhịp độ từ 125 đến 140 nhịp mỗi phút là lý tưởng cho động lực trong khi bạn luyện tập. Các mẫu nhịp và độ phức tạp cũng ảnh hưởng đến mức năng lượng của các chuyển động của bạn. Trong một nghiên cứu gần đây, những người tham gia đã đi bộ trong khi nghe nhiều bài hát, tất cả đều có 130 nhịp mỗi phút. Những người nghe nhạc pop và techno, đơn giản hơn, dễ dự đoán hơn và lặp đi lặp lại nhiều lần, có nhiều khoảng cách hơn với những bước tiến dài hơn, mạnh mẽ hơn.

[Seventeen] - Special Edition (Click CC for ENG sub) (Tháng Sáu 2022).