Một nghiên cứu mới được công bố trên tờ PLOS ONE phát hiện rằng vào những ngày mưa, số lượng bài đăng trên Facebook phủ định tăng 1, 16 phần trăm và số lượng bài đăng tích cực giảm 1, 19 phần trăm. Nó không chỉ là thời tiết ẩm ướt khiến mọi người trở nên cáu kỉnh. Các nhà nghiên cứu cũng xem xét các cập nhật Facebook của bạn bè của người dùng ở các thành phố khác để xem những cảm xúc xấu có lan rộng hay không. Thật vậy, họ nhận thấy rằng đối với mỗi bài đăng tiêu cực từ các địa điểm mưa, đã có 1, 29 bản cập nhật tiêu cực ở những nơi khác trong mạng mở rộng của họ, ngay cả khi bầu trời rõ ràng. Vì vậy, lần sau bạn muốn rên rỉ về thời tiết trực tuyến, hãy xem xét rằng bạn có thể đang mưa trên cuộc diễu hành nắng của người khác.Thời tiết 12h 05/01/2019: Nam Bộ trưa chiều ngày nắng, mưa rào xuất hiện vào đêm và sáng sớm | VTC14 (Tháng Tám 2020).