Nghe những người bạn của chúng tôi lựa chọn các lựa chọn lành mạnh, ít calo hơn sẽ giúp chúng tôi có nhiều khả năng chọn các lựa chọn lành mạnh, ít calo hơn cùng với họ. Hình thức mô hình hóa này không chỉ giúp chúng tôi đưa ra quyết định tốt hơn, nhưng, theo nghiên cứu, chúng tôi thưởng thức đồ ăn của chúng tôi nhiều hơn nếu nó tương tự như bạn bè của chúng tôi '. Vì vậy, hãy ăn tối với những người bạn khỏe mạnh của bạn — hãy coi đó là một nhóm hỗ trợ nhà hàng.

12 Loại Thực Phẩm Bạn Sẽ Ngừng Mua Nếu Biết Cách Chúng Được Sản Xuất (Tháng Sáu 2022).